Hem

SiljansnäsResursen är ett arbetsintegrerade socialt företag (ASF) som jobbar i Siljansnäs och dess närområde.

Vi förenar ett socialt ansvarstagande för våra anställda och deltagare samtidigt som vi bidrar till att upprätthålla och utöka det lokala serviceutbudet för fast- och fritids-boende.

Inom våra olika verksamhetsområden ges möjlighet till delaktighet och medbestämmande för våra anställda och deltagare. För de deltagare som vi erbjuder plats för arbetsträning, praktik eller rehabilitering är vår förhoppning att de på sikt kan erbjudas en anställning hos oss själva eller hos någon annan.