Hem

Siljansnäsresursen är ett socialt företag som jobbar i Siljansnäs och dess närområde.

Vi förenar ett socialt ansvarstagande för våra anställda och deltagare samtidigt som vi bidrar till att upprätthålla och utöka det lokala serviceutbudet för fast- och fritids-boende.

Vi verkar även för en levande landsbygd och attraktiv besöksnäring bland annat genom bevarandet av ett öppet landskap och ett hållbart samhälle. I vår Jordbruksverksamhet har vi frigående kor, får och lamm. Vi säljer ekologiskt kött under namnet Smak af Siljansnäs.

Inom våra olika verksamhetsområden ges möjlighet till delaktighet och medbestämmande för våra anställda och deltagare. För de deltagare som vi erbjuder plats för arbetsträning, praktik eller rehabilitering är vår förhoppning att de på sikt kan erbjudas en anställning hos oss själva eller hos någon annan.