Tjänster

Hushållsnära tjänster

Vi erbjuder bland annat

 • Städning
 • Tvätt / Strykning
 • Fönsterputs
 • Flytta saker från vind/förråd/ till återvinning.
 • Gräsklippning
 • Snöskottning / Sandning
 • Enklare trädgårdsskötsel
 • Ledsagning/promenader
 • Ärenden/Inköp
 • Trava ved
 • Se efter huset: Städa, handla, fylla kylen, ta in posten, sätta på värmen……

Har du egna önskemål, diskutera dem med oss.

För flertalet av tjänsterna finns möjlighet till skatteavdrag enligt skatteverkets regler.
Vi ansöker om utbetalning från Skatteverket.

IMG_4942